Get Adobe Flash player
Эхлэл Үйлчилгээ

 Геологийн зураглал-ерөнхий эрэл:


 • -Талбайн ерөнхий эрэл, ашигт малтмалын ордын геологийн зураглал
 • -Талбайн геохими дээжлэлт, эрэл-хайгуулын ажлын мэдээллийн сан бүрдүүлэх

 

Эрэл-хайгуулын ажил:

 

 • -Эрэл хайгуулын ажлын төлөвлөлт, хээрийн ажлын хяналт
  -Ашигт малтмалын ордод үнэлгээ хийж этийн төлөв тодорхойлох
  -Ашигт малтмалын ордын эрэл хайгуул олон гидрогеологийн судалгаа
  -Ашигт малтмалын ордын хайгуулыг олон улсын болон Монгол улсын стандарт шаардлагын дагуу хийж гүйцэтгэх.

 

Суурин боловсруулалт:

 

 • -Жилийн үр дүнгийн тайлан.
  -Эрэл хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, нөөцийн тооцоо.
  -Ашигт малтмалын ордын хайгуулын ажлын үр дүн, нөөцийн тооцоонд үнэлгээ, дүгнэлт

 

Өрөмдлөг:

 

 • Хайгуулын болон усны өрөмдлөг
  Тэсэлгээний өрөмдлөг 

 

Машин, механизмийн түрээс:

 

 • Түлшний машин
  Усны машин
  Экскаватор, копш-50
  Хүнд даацын болон бага оврын ачааны машин